Korting onroerende voorheffing

Nieuwbouw van niet-woongebouwen

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van het niet-woongebouw. Niet-woongebouwen zijn bijvoorbeeld kantoorgebouwen. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting dan toe te kennen bij een volgende inning van de onroerende voorheffing).

NIEUWBOUW
niet-residentieel

Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E70

vanaf 1 januari 2016

100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013  20% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van het gerenoveerde niet-woongebouw. Een niet-woongebouw is bijvoorbeeld een kantoor.

INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE
niet-residentieel

Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E60 E61 t/m E90
vanaf 1 januari 2020 100% korting gedurende 5 jaar geen korting

vanaf 1 oktober 2016

100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar

 

Meer informatie over de korting onroerende voorheffing

Published on: 
26-09-2019