Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Voor ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 tot en met 31/12/2019

kan u gedurende 5 jaar vermindering krijgen:

  • is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing;
  • is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.

 

Voor ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/01/2020

kan u gedurende 5 jaar vermindering krijgen:

  • is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.

De 'ingrijpende energetische renovatie' is:

  • Voor aanvragen tot 01/03/2017 : een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;

 

  • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017  : een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³ of een renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft;

 

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Meer informatie over de korting vindt u op https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen.