Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de defintieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting  (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende innning van de onroerende voorheffing).

Nieuwbouw WONEN Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60

vanaf 1 januari 2016

100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013  40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Opmerking

Gaat het om een project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt (waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing)?

Dan kan de vermindering slechts worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Nuttige websites