Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen vanaf 2016

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen vanaf 2014

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar.

Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen vanaf 2013

Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar (en max E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014).

Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen tot en met 2012

De korting bedraagt 20% van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor woongebouwen met een E-peil van E60 of lager en 40% voor BEN-woningen of woongebouwen met een E-peil van E40 of lager. 

De vermindering is geldig gedurende 10 jaar.  Indien u reeds over een energieprestatiecertificaat bouw beschikte voor 1 januari 2008 (met een E-peil onder E40 of E60), vangt de termijn van 10 jaar eveneens pas aan vanaf aanslagjaar 2009.

Opmerking

Indien het een project betreft waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing, kan de vermindering slechts worden toegekend indien de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Nuttige websites