Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning: 

Nieuwbouw WONEN Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60

van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2020

100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013  40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Opmerking

Gaat het om een project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt (waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing)?

Dan kan de vermindering slechts worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Nuttige websites