Welke kosten komen in aanmerking?

De in aanmerking komende kosten worden berekend als de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie zonder de exploitatiekosten en –baten in rekening te nemen. Deze kosten moeten gestaafd worden door facturen.

Komen in aanmerking:

  • Uitgaven aan de installatie waarvan de uitgaven gerelateerd aan de bouw of aan de vernieuwing van de installatie die dateren van na de principebeslissing van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap;
  • Uitgaven gerelateerd aan ontwerp, engineering of vergunningsaanvragen van na de principeaanvraag, ook als ze dateren van voor de principebeslissing van het VEKA.
Published on: 
21-09-2014