Gemiddelde prijsindicaties op het EPC voor woningen

Automatische en gemiddelde prijsindicaties

EPC gemiddelde prijsindicatiesIn geval van een eengezinswoning verschijnt op het EPC automatisch een raming van de gemiddelde kosten om de woning op energetisch vlak in orde te brengen met de energiedoelstelling 2050. Voor appartementen worden er geen prijsindicaties berekend.

De prijzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelde prijzen die op een geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500 euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de afmetingen  die de energiedeskundige heeft opgemeten, berekent de software zelf de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offertes van uw aannemer.

De energiedeskundige kan de prijsberekening zelf niet wijzigen, hij controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet. Daarvoor kunt u een beroep doen op een architect of bouwprofessional.

Wanneer er verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn, wordt de prijs voor alle methodes getoond. Bij een hellend dak zal u daarom twee prijzen zien staan, één voor het isoleren van het hellend dak langs binnen en één voor het isoleren langs buiten.

De prijsindicaties op het EPC hebben enkel betrekking op werken die de energieprestaties verbeteren. Een nieuwe keuken of badkamer bijvoorbeeld worden hier niet in opgenomen. Achteraan op het EPC staat welke werken wel en niet zijn opgenomen.

Gebruik de prijsindicaties van het EPC als een ruwe schatting. Doe voor een concrete kostenraming steeds een beroep op een architect of een aannemer!  

Wanneer geeft het EPC een berekening van de prijsindicaties?

Het EPC geeft enkel een automatische kostenraming in het geval van:

  • eengezinswoningen én
  • dringende aanbevelingen (rood en oranje) en aanbevelingen rond zonne-energie (geel).

Voor de volgende situaties geeft het EPC van een woning geen berekening van de prijsindicaties:

  • lichtgroene aanbevelingen: deze onderdelen zijn al redelijk energiezuinig en daarom minder dringend
  • appartementen: renovatiewerken bij (grote) appartementsgebouwen vergen vaak speciale expertise. Het is niet haalbaar om hier op een geautomatiseerde manier betrouwbare prijsindicaties voor te geven.
Wat is wel en niet inbegrepen in de prijsindicaties?

Wat is wel inbegrepen?
De gemiddelde prijsindicaties zijn inclusief 6% BTW en zonder aftrek van eventuele premies. De prijzen worden berekend op basis van uitvoeringstechnieken en kwalitatieve materialen die algemeen beschikbaar zijn op de markt en ook algemeen toegepast worden. Voor afwerkingsmaterialen wordt gerekend met een gemiddelde prijsklasse. Afbraakprijzen zijn inclusief afvoer- en stortkosten. 

Wat is niet inbegrepen?
Alle werken die nodig zijn omdat de aannames van het EPC (zie hierboven) niet van toepassing zijn).

De volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:
- Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coördinatiekosten;
- Werfinstallaties;
- Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
- Toeslagen voor werken in bepaalde regio’s en grootstedelijke contexten;
- Moeilijke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;
- Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
- Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
- Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
- Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest;
- Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.

Kijk achteraan in uw EPC welke werken wel en welke niet opgenomen zijn in de automatische berekening van de prijsindicaties.

De volledige toelichting in detail vindt u onderaan deze webpagina.

Aannames bij de berekening van de prijsindicaties

Bij de berekening van de prijsindicaties worden aannames gedaan, bijvoorbeeld:
- het dakgebinte is in goede staat;
- er is een onderdak aanwezig en het is in goede staat;
- er is geen vochtprobleem in de muren;
- de muren hebben een standaardopbouw;
- etc.

Het is mogelijk dat de aannames niet van toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

Als er invoergegevens onbekend zijn, worden de prijsberekeningen gebaseerd op de aannames die gemaakt zijn om de U-waarde of installatierendementen te bepalen. 

In detail bekeken: wat is wel en wat is niet inbegrepen in de berekening van de prijsindicaties?
Toelichting  bijlage EPC prijsindicaties 1

Toelichting  bijlage EPC prijsindicaties 2Toelichting  bijlage EPC prijsindicaties 3Toelichting  bijlage EPC prijsindicaties 4Toelichting  bijlage EPC prijsindicaties 5

Toelichting: wat is wel en niet inbegrepen in de prijsindicaties?
Published on: 
03-05-2021