Lijst erkende types micro-warmtekrachtinstallaties kleiner dan 10 kW

Alle erkende type warmte-krachtinstallaties met het maximaal steunbedrag  zijn opgenomen in onderstaande lijst.

De lijst van erkende types warmte-krachtinstallaties kan aangepast worden.

Waarom vind ik het type van mijn installatie niet terug in de lijst van goedgekeurde type installaties?

Dit kan verschillende reden hebben:

  1. Dit type is nog niet aangemeld. Vraag aan uw installateur of leverancier om de warmte-krachtinstallatie aan te melden via het daarvoor voorziene aanmeldingsformulier.
  2. Uw installateur heeft de installatie recent aangemeld, deze is nog in behandeling. U moet wachten om uw premie-aanvraag in te dienen. Van zodra het type installatie erkend is, zal deze in de lijst opgenomen worden en kan u de premie-aanvraag indienen. Zolang de erkenning in behandeling is, gebeurt de communicatie over het type installatie enkel met de verantwoordelijke van de aanmelding van de installatie. U kan bij uw installateur navragen of het type installatie reeds aangemeld werd.
  3. Dit type installatie komt sinds 1 januari 2022 niet meer in aanmerking voor de premie.

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden.

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Published on: 
23-02-2021