Maatregelen waarvoor er energiepremies zijn in 2022

Hieronder worden de maatregelen opgesomd waarvoor er premies worden gegeven.

Vergeet ook de EPC-labelpremie niet en informeer u over het renteloze renovatiekrediet en de energielening.
Mogelijk is een begeleidingstraject ook interessant voor u.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies voor renovatie en energiebesparende investeringen en de renovatiepremie worden samengevoegd in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Let op: beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen. De premie voor een gascondensatieketel voor beschermde afnemers kunt u nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius en wordt vanaf 1 juli 2022 stopgezet.  

Isolatie en beglazing

De eerste stap naar een energiezuinige woning is goed isoleren.

Tot en met 30 juni 2022 kunt u bij Fluvius energiepremies aanvragen voor:

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u daarvoor terecht bij Mijn VerbouwPremie. 

Installaties

Verwarming vergt de meeste energie in een woning. Ook de productie van warm water is een belangrijke verbruikspost. Elektriciteit kan u ook zelf opwekken met zonnepanelen.

Tot en met 30 juni 2022 kunt u voor alle onderstaande installaties bij Fluvius energiepremies aanvragen. Na 30 juni 2022 kunt u bij Fluvius geen energiepremies meer aanvragen voor een warmtepompboiler, zonneboiler en warmtepomp. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u daarvoor terecht bij Mijn VerbouwPremie. 

Toestellen

Enkel wie beschermde afnemer is kan ook een kortingsbon krijgen voor een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries.

Published on: 
15-06-2022