Minimumsteun

De netbeheerder is verplicht om aanvaardbare groenestroom- en warmte-krachtcertificaten aan te kopen van elke installatie die op zijn net is aangesloten als:

  • de producent hem daarom vraagt (via een transactie verkoop aan minimumprijs via het VREG-platform).
  • gedurende de periode dat de installatie recht heeft op de minimumprijs.

Startdatum vanaf 1 januari 2013

Voor certificaatgerechtigde installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is de minimumprijs:

  • 31 euro per warmte-krachtcertificaat.
  • 93 euro per groenestroomcertificaat.

De periode dat de installatie recht heeft op de minimumprijs is dit gelijk aan de steunperiode.

Startdatum voor 1 januari 2013

Voor installaties met een startdatum voor 1 januari 2013 wordt de hoogte en periode van de minimumsteun bepaald door de:

  • aansluiting (eilandwerking, distributie- of transmissienet)
  • gebruikte technologie
  • datum indienstneming

Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, dan zal u deze certificaten niet meer kunnen verkopen aan de netbeheerder. U kan deze wel nog op de markt verkopen, de lijst van mogelijke kopers vindt u op de website van de VREG.

Wetgeving

De minimumsteun is bepaald in artikel 7.1.6 en 7.1.7 van het Energiedecreet.

 

Nuttige websites

Voor vragen over groenestroomcertificaten voor zonnepanelen,  kunt u bij uw netbeheerder Fluvius (voorheen Eandis of Infrax) terecht.

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over het verhandelen van groenestroom-en warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong.

Published on: 
25-07-2019