Modelbestek zonnepanelen op overheidsgebouwen

  • 30 april 2018

Het Vlaams Energieagentschap heeft naast de zonnekaart en de zonnegids nog een een nieuw instrument om te zorgen voor meer zonne-energie in Vlaanderen: een modelbestek voor de concessie van daken voor zonnepanelen.

Dit modelbestek is een hulpmiddel voor openbare besturen om hun daken ter beschikking te stellen van andere partijen. Zo kunnen overheidsinstellingen en lokale besturen mee investeren in een koolstofarme toekomst, zonder de kosten te moeten dragen. Op deze manier wordt de opdrachtgever ontzorgd en blijven de risico’s beperkt.

Kuurne is één van de voorbeeldprojecten. In het najaar van 2017 legde Vlaams minister Bart Tommelein er het eerste PV-paneel van het gemeentelijke zonneproject. De coöperatie BeauVent won de openbare aanbesteding en realiseerde zonnepanelen op alle geschikte gemeentelijke en OCMW-gebouwen, zonder financiële tussenkomst van de gemeente zelf.

Samen kiezen voor zonnepanelen

Lokale overheden zetten steeds meer en meer in op lokale verankering van de energieprojecten in hun gemeente. Door de (plaatselijke) bevolking bij het project te betrekken, kan de band tussen het lokaal bestuur en de burger versterken. En tegelijk kan het draagvlak voor hernieuwbare energie groeien.

Download het bestek en de bijlagen via www.energiesparen.be/modelbestek