Monitoring en evaluatie

Het VEA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK) op. Elk jaar wordt de bandinfactor bepaald op basis van de onrendabele-top-berekening. Daarvoor evalueert het VEA parameters zoals investeringskosten, brandstofkosten en elektriciteitsprijs. Door deze nauwgezette opvolging blijft de toegekende steun altijd actueel en afgestemd op de reële noden.

In detail

Hoeveel steun een project ontvangt, wordt mede bepaald door de startdatum.

Het VEA rapporteert jaarlijks over de steun voor groene stroom en WKK aan de Vlaamse minister van Energie.

Ook interessant
Welke bandingfactor?