Nieuwsberichten

12-09-2022 : Publicatie definitief rapport VEKA 2022 deel 1 en stakeholdercommentaar op ontwerprapport

Het VEKA publiceert hierbij deel 1 van het definitieve rapport 2022 en de stakeholdercommentaar.

 • Rapport pdf bestand2022 deel1 (1.16 MB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2023. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 januari 2023 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren uit dit onderdeel van het rapport verschenen is in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 31 december 2022.
 • pdf bestandStakeholdercommentaar en reactie van het VEKA op het ontwerprapport 2022 deel 1, 2 en 3 (199 kB) bevat een overzicht van de reacties van de stakeholders op de 3 delen van het ontwerprapport in het kader van het stakeholderoverleg en de commentaar van het VEKA. Terechte opmerkingen werden ondertussen verwerkt in het definitief rapport.

Delen 2 en 3 van het rapport werden op 1 juli 2022 gepubliceerd. Deel 2 trad in werking op 1 augustus 2022.


01-07-2022: Publicatie definitief rapport VEKA 2022 (delen 2 en 3)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) publiceert hierbij de delen 2 en 3 van het definitieve rapport 2022. 

 • Rapport pdf bestand2022/deel2 (1.61 MB) bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 augustus 2022 (één maand na publicatie).
 • Rapport pdf bestand2022/deel3 (907 kB) bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Op een latere datum zal het volgende gepubliceerd worden: 

 • de stakeholdercommentaar op het ontwerprapport (3 delen) met de reactie van het VEKA
 • definitief rapport 2022 deel 1: de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. 

08-06-2022: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2022 (deel 3)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over deel 3 van het ontwerprapport 2022:

 • pdf bestandOntwerprapport 2022 deel 3 (873 kB): Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Deze consultatie werd afgesloten op  zondag 19 juni 2022.

12-05-2022 : Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2022 (delen 1 en 2) 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1 en 2 van het ontwerprapport 2022: 

 • pdf bestandOntwerprapport 2022 deel 1 (1.16 MB): Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2023.
 • pdf bestandOntwerprapport 2022 deel 2 (1.3 MB) Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten.

Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEKA dit rekenmodel: xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB)

Deze consultatie werd afgesloten op 6 juni 2022.

08-09-2021 : Publicatie definitief rapport VEKA 2021 deel 1 en stakeholdercommentaar op het ontwerprapport

Het VEKA publiceert hierbij deel 1 van het definitieve rapport 2021 en de stakeholdercommentaar. Delen 2 en 3 van het rapport werd reeds op 1 juli 2021 gepubliceerd. Deel 2 is al in werking getreden op 1 augustus 2021.

 • Rapport pdf bestand2021/deel1 (1.55 MB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 januari 2022 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren uit dit onderdeel van het rapport verschenen is in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 31 december 2021.
 • pdf bestandStakeholdercommentaar en reactie van het VEKA op het ontwerprapport 2021 deel 1, 2 en 3 (276 kB)  bevat een overzicht van de reacties van de stakeholders op de drie delen van het ontwerprapport in het kader van het stakeholderoverleg en de commentaar van het VEKA. Terechte opmerkingen werden ondertussen verwerkt in het definitief rapport.

1-07-2021 : Publicatie definitief rapport VEKA 2021 (delen 2 en 3)

Het VEKA publiceert hierbij de delen 2 en 3 van het definitieve rapport 2021:

 • Rapport pdf bestand2021/deel2 (1.24 MB) bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 augustus 2021 (één maand na publicatie).
 • Rapport pdf bestand2021/deel3 (846 kB) bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Op een latere datum zal het volgende gepubliceerd worden:

 • de stakeholdercommentaar op het ontwerprapport (3 delen) met de reactie van het VEKA
 • definitief rapport 2021 deel 1: de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022.

28-05-2021: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2021 (deel 3)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over deel 3 van het ontwerprapport 2021:

 • pdf bestandOntwerprapport 2021 deel 3 (867 kB): Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Deze consultatie werd afgesloten op 7 juni 2021.

11-05-2021: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2021 (delen 1 en 2)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1 en 2 van het ontwerprapport 2021:

 • pdf bestandOntwerprapport_2021_deel1 (1.78 MB): Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022.
 • pdf bestandOntwerprapport_2021_deel2 (1.51 MB): Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten.

Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEKA dit rekenmodel: xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB)

Deze consultatie werd afgesloten op 7 juni 2021.

Published on: 
01-07-2019