Nieuwsberichten

08-09-2021 : Publicatie definitief rapport VEKA 2021 deel 1 en stakeholdercommentaar op het ontwerprapport

Het VEKA publiceert hierbij deel 1 van het definitieve rapport 2021 en de stakeholdercommentaar. Delen 2 en 3 van het rapport werd reeds op 1 juli 2021 gepubliceerd. Deel 2 is al in werking getreden op 1 augustus 2021.

 • Rapport pdf bestand2021/deel1 (1.55 MB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 januari 2022 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren uit dit onderdeel van het rapport verschenen is in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 31 december 2021.
 • pdf bestandStakeholdercommentaar en reactie van het VEKA op het ontwerprapport 2021 deel 1, 2 en 3 (276 kB)  bevat een overzicht van de reacties van de stakeholders op de drie delen van het ontwerprapport in het kader van het stakeholderoverleg en de commentaar van het VEKA. Terechte opmerkingen werden ondertussen verwerkt in het definitief rapport.

1-07-2021 : Publicatie definitief rapport VEKA 2021 delen 2 en 3

Het VEKA publiceert hierbij de delen 2 en 3 van het definitieve rapport 2021:

 • Rapport pdf bestand2021/deel2 (1.24 MB) bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 augustus 2021 (één maand na publicatie).
 • Rapport pdf bestand2021/deel3 (846 kB) bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Op een latere datum zal het volgende gepubliceerd worden:

 • de stakeholdercommentaar op het ontwerprapport (3 delen) met de reactie van het VEKA
 • definitief rapport 2021 deel 1: de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022.

28-05-2021: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2021 (deel 3)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over deel 3 van het ontwerprapport 2021:

 • pdf bestandOntwerprapport 2021 deel 3 (867 kB): Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Deze consultatie werd afgesloten op 7 juni 2021.

11-05-2021: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEKA 2021 (delen 1 en 2)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1 en 2 van het ontwerprapport 2021:

 • pdf bestandOntwerprapport_2021_deel1 (1.78 MB): Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022.
 • pdf bestandOntwerprapport_2021_deel2 (1.51 MB): Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten.

Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEKA dit rekenmodel: xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB)

Deze consultatie werd afgesloten op 7 juni 2021.

03-11-2020 : Publicatie definitief rapport VEA 2020/2 delen 1 en 3 en stakeholdercommentaar op het ontwerprapport
Het VEA publiceert hierbij de delen 1 en 3 van het definitieve rapport 2020/2 en de stakeholdercommentaar. Deel 2 van het rapport werd reeds op 1 juli 2020 gepubliceerd en is al in werking getreden op 1 augustus 2020.

 • Rapport pdf bestand2020/2/deel1 (1.56 MB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 januari 2021 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren uit dit onderdeel van het rapport verschenen is in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 31 december 2020.
 • Rapport pdf bestand2020/2/deel3 (609 kB) bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.
 • pdf bestandStakeholdercommentaar en reactie van het VEA op het ontwerprapport 2020/2 deel 1, 2 en 3 (210 kB) bevat een overzicht van de reacties van de stakeholders op de drie delen van het ontwerprapport in het kader van het stakeholderoverleg en de commentaar van het VEA. Terechte opmerkingen werden ondertussen verwerkt in het definitief rapport.

10-09-2020: Publicatie definitief rapport VEA 2020/3/deel1

Rapport pdf bestand2020/3/deel1 (634 kB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe windprojecten op land met een startdatum vanaf 15 september 2020. Het ministriële besluit dat deze bandingfactoren vastlegt wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 15 september 2020.

01-07-2020: Publicatie deel 2 van het definitieve rapport VEA 2020/2

Het VEA publiceert hierbij deel 2 van het definitieve rapport 2020/2.

pdf bestand2020/2/deel2 (867 kB) bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 augustus 2020 (één maand na publicatie).

Op een latere datum zal het volgende gepubliceerd worden:

 • de stakeholdercommentaar op het ontwerprapport (3 delen) met de reactie van het VEA.
 • definitief rapport 2020/2 deel 1: de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.
 • definitief rapport 2020/2 deel 3: evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK.

22-05-2020: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEA  2020/2 (delen 1, 2 en 3)

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2020/2:

 • pdf bestandOntwerprapport 2020_2_deel1 (1.66 MB): Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.
 • pdf bestandOntwerprapport 2020_2_deel2 (878 kB): Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten.
 • pdf bestandOntwerprapport 2020_2_deel3 (516 kB): Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.

Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEA dit rekenmodel xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB)

Deze consultatie werd afgesloten op 7 juni 2020.

04-02-2020: Publicatie definitief rapport VEA 2020/1/deel1

Rapport pdf bestand2020/1/deel1 (422 kB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 april 2020. Dit onderdeel van het rapport zal nog gepubliceerd worden in Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 april 2020.

01-07-2019 : Publicatie definitieve rapporten VEA 2019 en stakeholdercommentaar op het ontwerprapport

Het VEA publiceert hierbij de delen 1, 2 en 3 van het definitieve rapport 2019 en de stakeholdercommentaar:

 • Rapport pdf bestand2019/deel1 (2.18 MB) bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2020. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 januari 2020 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren uit dit onderdeel van het rapport verschenen is in het Staatsblad uiterlijk op 31 december 2019.
 • Rapport pdf bestand2019/deel2 (1003 kB) bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren van alle lopende projecten ten gevolge van de gewijzigde vennootschapsbelasting en de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten. Dit onderdeel van het rapport treedt in werking op 1 augustus 2019 (1 maand na publicatie).
 • Rapport pdf bestand2019/deel 3 (673 kB) bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten tot 2030.
 • pdf bestandStakeholdercommentaar en reactie van het VEA op het ontwerprapport 2019 deel 1, 2 en 3 (279 kB) bevat een overzicht van de reacties van de stakeholders op de drie delen van het ontwerprapport in het kader van het stakeholderoverleg en de commentaar van het VEA. Terechte opmerkingen werden ondertussen verwerkt in het definitief rapport.

27-05-2019: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEA 2019 (delen 1, 2 en 3) 

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2019:

 • deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2020: pdf bestand2019_deel1 (2.21 MB)
 • deel 2: Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten: pdf bestand2019_deel2 (803 kB)
 • deel 3: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK. Dit onderdeel doet prognoses over het aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten in de toekomst: pdf bestand2019_deel3 (676 kB).

Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEA dit rekenmodel: xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB).

Deze consultatie werd afgesloten op 12 juni 2019.

11-09-2018: Publicatie stakeholdercommentaar en reactie van het VEA op het  VEA-rapport 2018/2: (OT/Bf 2019)

Het VEA publiceert hierbij het overzicht van de reacties pdf bestand2018_2_deel1_2_3_SHtabel.pdf (454 kB) ontvangen in het kader van het stakeholderoverleg voor de 3 delen van het ontwerprapport 2018/2:

 • deel 1 :berekeningen van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2019;
 • deel 2: actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande installaties voor PV en Wind;
 • deel 3 : Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK.

Deze input werd ondertussen verwerkt in de definitieve versie van het VEA-rapport 2018/2 die reeds werd gepubliceerd op 1 juli 2018 (delen 1 & 2) en 19 juli 2018 (deel 3).

19-07-2018 : Publicatie definitief rapport VEA 2018/2 deel 3 : Quotumpad en productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK

Het VEA publiceert hierbij deel 3 van het definitieve rapport 2018/2: pdf bestand2018/2/deel3 (778 kB)

Dit onderdeel van het definitieve rapport bevat een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK. Dit onderdeel geeft een prognose over het te verwachten aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten.

01-07-2018 : Publicatie definitief rapport VEA 2018/2 (2 delen)

Het VEA publiceert hierbij 2 delen van het definitieve rapport 2018/2:

Dit onderdeel van het definitieve rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2019) ;

Dit onderdeel van het definitieve rapport bevat de actualisaties van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten;

Deel 1 treedt in werking op 1 januari 2019 en voor zover het ministeriële besluit met de nieuwe bandingfactoren verschenen is in het Staatsblad vóór 31 december 2018.

Deel 2 treedt in werking één maand na publicatie, i.c. 1 augustus 2018.

Deel 3 (Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK) zal op een later tijdstip gepubliceerd worden.

01-06-2018: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEA 2018/2 (delen 1, 2 en 3)

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2018/2:

 • deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2019. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2019): pdf bestand2018_2_deel1_ontw.pdf (2.66 MB)  ;
 • deel 2: Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind . Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten: pdf bestand2018_2_deel2_ontw.pdf (1.03 MB);
 • deel 3: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK. Dit onderdeel doet prognoses over het aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten in de toekomst: pdf bestand2018_2_deel3_ontw.pdf (778 kB).

Om de onrendabel top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen, gebruikt het VEA dit rekenmodel xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB)

Deze consultatie werd afgesloten op 17 juni 2018.

29-03-2018: Publicatie stakeholdercommentaar en reactie van het VEA op het  VEA-rapport 2018/1 – installaties met startdatum vanaf 1/4/2018

Het VEA publiceert hierbij het overzicht van de reacties  pdf bestand2018_1_deel1_SHtabel.pdf (249 kB)  die het mocht ontvangen in het kader van het stakeholderoverleg voor het ontwerprapport 2018/1 met de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 april 2018.

Deze input werd ondertussen verwerkt in de definitieve versie van het VEA-rapport 2018/1 dat reeds werd gepubliceerd.

28-02-2018: Publicatie definitief rapport VEA 2018/1 – deel 1 (OT/Bf voor projecten met startdatum vanaf 1 april 2018)

Het VEA publiceert hierbij, na mededeling aan de Vlaamse regering op 23 februari 2018, het OT/Bf-rapport pdf bestand2018/1/deel1 (675 kB) met de berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor projecten met startdatum vanaf 1 april 2018.

05-01-2018: Stakeholderoverleg bij ontwerprapport VEA 2018 – startdatum 1 april 2018

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over het ontwerprapport: pdf bestandOntwerprapport OT en BF voor projecten met een startdatum vanaf 1 april 2018 (691 kB)

Deze consultatie werd afgesloten op 14 januari 2018.

11-12-2017: Op 8 december 2017 is hetpdf bestandMinisterieel besluit van 24 november 2017 (221 kB), houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

7-11-2017: Publicatie VEA-rapport 2017 – deel 3 : Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK, stakeholdercommentaar en reactie van het VEA op dit deel

Het VEA publiceert hierbij deel 3 van het OT-rapport pdf bestand2017/deel3 (621 kB) evenals het overzicht van de reacties pdf bestandreacties-SHoverleg2017/deel3.pdf (224 kB) die het mocht ontvangen in het kader van het stakeholderoverleg voor deel 3 : Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK.

20-10-2017: Publicatie stakeholdercommentaar en reactie van het VEA op het  VEA-rapport 2017 – delen 1 en 2 (OT/Bf 2018)

Het VEA publiceert hierbij het overzicht van de reacties pdf bestandreacties_SHoverleg2017/deel1&2.pdf (306 kB) die het mocht ontvangen in het kader van het stakeholderoverleg voor het ontwerprapport 2017 met de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2018 (deel 1) en actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande installaties voor PV en Wind (deel 2).

Deze input werd ondertussen verwerkt in de definitieve versie van het VEA-rapport 2017 dat reeds werd gepubliceerd.

05-10-2017: Stakeholderoverleg bij ontwerprapport VEA 2017 (deel 3)

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over deel 3 van het ontwerprapport: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen groene stroom en WKK docx bestand201709-ontw-obv2016-RapportVEA-2017-Deel3-Prognoses.docx (307 kB)

Deze consultatie werd afgesloten op 12 oktober 2017.

18-07-2017: Publicatie definitief rapport VEA 2017 – deel 1 (OT/Bf 2018)

Het VEA publiceert hierbij deel 1 van het definitieve rapport 2017 pdf bestand2017/deel1 (2 MB) met de onrendabele toppen en bandingfactoren voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2018.

03-07-17: Publicatie definitief rapport VEA 2017 - deel 2 (actualisaties)

Het VEA publiceert hierbij deel 2 van het definitief rapport 2017- de actualisatie van de bandingfactoren (voor lopende PV- en windenergieprojecten) pdf bestanddeel2 (904 kB)

Deze actualisaties zullen daarmee in werking treden op 3 augustus 2017.

08-06-2017: Stakeholderoverleg bij ontwerprapporten VEA 2017 (deel 1 en deel 2)

Het VEA opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over delen 1 en 2 van het ontwerprapport:

deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2018 pdf bestandOntwerprapport-deel1-2017.pdf (1.9 MB)
(Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de onrendabele toppen en bandingfactoren (OT/Bf) voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2018.)

deel 2: Actualisaties OT/Bf voor PV en Wind pdf bestandOntwerprapport-deel2-2017.pdf (964 kB)
(Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de actualisaties van de bandingfactoren voor lopende PV- en windenergieprojecten.)

Deze consultatie werd afgesloten op 21 juni 2017.