Installaties met startdatum voor 1 januari 2013

Voor deze installaties wordt er geen bandingfactor toegepast.

Let op, bepaalde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de startdatum voor uw project wijzigt, en bijgevolg dat er toch een bandingfactor toegewezen wordt.

De toekenning van groenestroomcertificaten stopt bij de meeste groenestroominstallaties na een periode van 10 jaar. Producenten die een productie-installatie in deze situatie hebben kunnen in bepaalde gevallen een verlenging van de steunperiode aanvragen. Hierbij wordt (behalve bij vollasturen) wel een bandingfactor voor uw project berekend.

Warmte-krachtkoppeling

De eindperiode voor de toekenning van warmte-krachtcertificaten voor deze installaties is niet vast bepaald en is afhankelijk van de relatieve primaire energiebesparing. De eerste vier jaar (vanaf de ingebruikname) is het aantal warmte-krachtcertificaten gelijk aan de warmte-krachtbesparing. Na 4 jaar gaat de degressiviteitsperiode in en zal een deel niet-aanvaardbaar worden.

Let op, een wijziging kan tot gevolg hebben dat er voor een installatie met startdatum voor 2013 toch een bandingfactor vastgesteld wordt.