Technologieën met projectspecifieke steun

Voor volgende installaties kan u een projectspecifieke steun aanvragen, zoals bepaald in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit:

  • zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormers groter dan 750 kW
  • wind op land met een vermogen per turbine groter dan 4 MW
  • kwalitatieve warmte-krachtinstallaties met een minimaal vermogen van meer dan 50 MW
  • een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 die reeds groenestroomcertificaten ontvangt en die wordt omgebouwd tot een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met startdatum vanaf 1 januari 2013

Bij de berekening houden we rekening met de technische kenmerken van de installatie, maar ook met de kosten en baten die specifiek voor deze installatie gelden. Om een projectspecifieke berekening aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in.

Als er vergunningen voor de realisatie van het project vereist zijn, moet u eerst een principeaanvraag indienen, daarvoor maakt u gebruik van hetdocx bestandPrincipeaanvraag projectspecifieke OT en BF (287 kB)

Enkel projecten waarbij geen vergunningen vereist zijn, kunnen meteen een definitieve aanvraag  indienen aan de hand van het docx bestandDefinitieve aanvraag projectspecifieke OT en BF (288 kB).

Onderstaand schema toont hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt:

Stroomschema projectspecifieke bandingfactor aanvragen

Download als pdf-bestand pdf bestandstroomschema projectspecifieke bandingfactor aanvragen (1.88 MB)

Ook belangrijk