Technologieën zonder brandstofkost

Bij deze technologieën is de energiebron gratis. Dit is het geval bij zon en wind. Zonder brandstofkosten, is de elektriciteitsprijs een doorslaggevende factor in de investeringskeuze.

Zonnepanelen

PV-installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW gekeurd na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Deze installaties zijn rendabel zonder steun. Ze brengen meer op dan een spaarboekje en zijn nog voordeliger bij groepsaankoop.

PV-installaties van meer dan 10 kW kunnen geen gebruik maken van een terugdraaiende teller. Daarom zijn wijzigingen in de elektriciteitsprijs voor deze grote installaties veel ingrijpender. De steun die de grote installaties nodig hebben om een rendement van 5% op 15 jaar te behalen wordt jaarlijks berekend, op basis van de meest recente gegevens over o.a. de elektriciteitsprijs. We passen de bandingfactor aan, wanneer we vaststellen dat de herberekening meer dan 2% afwijkt van de geldende bandingfactor.

Nieuwe projecten

De berekeningen en hun resultaten worden uitgebreid besproken in de evaluatierapporten (deel 1).

Lopende projecten

De bandingfactor voor bestaande zonnepanelen wordt jaarlijks geëvalueerd in functie van de reële verandering in de elektriciteitsprijs in de loop van de steunperiode. De berekeningen en de resultaten zijn terug  te vinden in de actualisatierapporten (deel 2).

Overzicht bandingfactoren 

Bekijk het overzicht van de huidige en vorige bandingfactoren  voor PV-installaties met een vermogen tot 750 kW. Voor grotere installaties gelden projectspecifieke bandingfactoren.

Windturbines

De steun voor windturbines wordt jaarlijks berekend en geëvalueerd op basis van de reële veranderingen  in kosten en baten van deze projecten.

Nieuwe projecten

De berekeningen en hun resultaten worden uitgebreid besproken in de evaluatierapporten (deel 1).

Lopende projecten

De bandingfactor voor bestaande windturbines wordt jaarlijks geëvalueerd in functie van de reële verandering in de elektriciteitsprijs in de loop van de steunperiodeDe berekeningen en hun resultaten zijn terug  te vinden in de actualisatierapporten (deel 2).

Overzicht bandingfactoren 

Bekijk het overzicht van de huidige en vorige bandingfactoren  voor windenergie.

Published on: 
28-02-2019