Premie netbeheerder na energiestudie

Voor gebouwen zonder woonfunctie verlenen de elektriciteitsdistributienetbeheerders een premie als

  • een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie;
  • deze investering daadwerkelijk werd uitgevoerd.

De betrokken gebouwen moeten minstens 5 jaar oud zijn op de datum van de premie-aanvraag om in aanmerking te komen.

De premie bedraagt 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie met een maximum van 25.000 euro per project en per jaar. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht.

Via dexlsx bestandexcelmodule (15 kB) kan u de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen. Dit bestand moet, degelijk ingevuld, bij de aanvraag worden gevoegd.

Deze premie geldt enkel voor maatregelen waarvoor geen specifieke netbeheerderpremie bestaat. De volgende maatregelen komen dus niet in aanmerking: dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, vervanging van beglazing, plaatsing van zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers of de energiebesparende aanpassing van binnenverlichting.

Verder kan deze premie ook niet worden gecumuleerd met andere premies of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering.

De premie kan slechts worden uitbetaald nadat de facturen voor de uitgevoerde investeringen uit de energiestudie of energieaudit worden voorgelegd.

 

Online aanvragen

Published on: 
18-01-2018