Burgerpanel energie: eerste impressies

groepsfoto burgerpanelOp 15 oktober vond het eerste burgerpanel plaats in het Vlaams Parlement. Burgers (= "stroomgeleiders") gingen een hele dag aan de slag rond 8 doorbraken om te komen tot een duurzaam energiesysteem:

  • In 2050 zijn ook alle bestaande woningen even energiezuinig als recente nieuwbouwwoningen.
  • Tegen 2025 worden geen verwarmingsketels meer verkocht die volledig werken op fossiele brandstoffen.
  • Tegen 2025 vormt het energiegebruik per m2 een grondslag in de vastgoedbelasting.
  • Tegen 2030 wordt minstens de helft van onze elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
  • Tegen 2030 is minstens de helft van de nieuwe wijken zelfvoorzienend op vlak van energie.
  • In 2020 kan iedere burger in een gemeentelijke of intergemeentelijke energiecoöperatieve participeren.
  • Tegen 2030 hebben de meeste residentiële verbruikers slimme meters en batterijopslag, soms geregeld per wijkniveau. Tegen 2030 speelt iedere verbruiker in op de flexibele prijs van elektriciteit.
  • Uiterlijk in 2030 kunnen enkel nog elektrische nieuwe wagens worden gekocht.  De elektrische wagen wordt een alternatief voor een thuisbatterij.

Het burgerpanel bouwde verder op de 373 ideeën online ingediend door 234 verschillende burgers. Na een verwelkoming door de minister selecteerden de aanwezige burgers die ideeën die volgens hen tot de realisatie van de doorbraken konden leiden. Ze gingen op zoek naar drempels en hefbomen. In de namiddag formuleerden ze adviezen voor de overheid/politiek en de sector om de doorbraken te kunnen realiseren. Tot slot gaven de stroomgeleiders ook aan waarvoor de overheid op hen kon rekenen.

De adviezen van de dag werden beknopt gebundeld op een affiche die werd bezorgd aan minister Tommelein. Alle aanwezigen kregen deze affiche ook mee naar huis. De dag werd afgesloten met een rondleiding door het Vlaams Parlement.

Enkele sfeerfoto's en de affiche vindt u hier.