Windenergie: tweede oproep voor projecten

  • 28 maart 2019

icoontje windenergie in 235*235
De Vlaamse Regering doet een nieuwe oproep voor projecten kleine en middelgrote windturbines. Alleen nieuwe windturbines op (het Vlaamse) land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe komen in aanmerking.  Projectaanvragen moeten volledig en ten laatste op 30 mei 2019 ingediend zijn, via het het online-aanvraagformulier.

Meer informatie over de call, de voorwaarden en hoe in te dienen: www.energiesparen.be/call-windturbines