Het VEA in tijden van COVID-19

  • 19 maart 2020

Algemeen

Het Vlaams Energieagentschap werkt maximaal van thuis uit. De VEA-medewerkers blijven bereikbaar via de gewone telefoonnummers en mailadressen. De mails aan energie@vlaanderen.be worden zoals altijd intern verdeeld en beantwoord. Fysieke vergaderingen worden vervangen door een online alternatief of verplaatst. Poststukken worden nog aanvaard, maar gelet op de afwezigheid van het merendeel van het personeel, met vertraging behandeld. Bezorg waar mogelijk stukken digitaal.

Het Vlaams Energieagentschap doet er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl 

Specifiek wat de opmaak van energieprestatiecertificaten en EPB-aangiftes betreft

Gezien de huidige omstandigheden raadt het VEA af om EPC’s en EPB-aangiftes op te maken. Momenteel zijn nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd rond deze specifieke dienstverlening.  Wij verwachten binnenkort een beslissing hierover.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, kunnen wij voorlopig al meegeven dat pragmatisch zal worden omgegaan met de handhaving van de verplichtingen inzake de aanwezigheid en publicatie van een EPC en de tijdige indiening van een EPB-aangifte gedurende deze periode.  Van zodra hieromtrent verdere instructies zijn goedgekeurd, zullen we deze via deze weg en via onze nieuwsbrieven verder communiceren.

Published on: 
19-03-2020