Eerste stap premieregeling zonnepanelen met digitale meter

  • 14 februari 2021

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag de eerste ontwerpregelgeving goedgekeurd die de inmiddels bekende premieregeling voor zonnepaneleneigenaars mogelijk moet maken. De regeling is een gevolg van de vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir werkte voor de ontwerpregelgeving samen met een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers. De ontwerpteksten voorzien de schrapping van prosumenten als prioritaire doelgroep voor de verdere uitrol van de digitale meter en wordt nu bezorgd aan onder meer de Raad van State voor advies.

Kort na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller kondigde Demir al een premieregeling aan. Via een retroactieve investeringspremie wordt aan de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen het recht op een premie gegeven. De door het arrest gevatte eigenaars van zonnepanelen komen in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekende steun die nodig is om een redelijk rendement van 5% te bekomen voor een referentie-installatie. Die regeling werd intussen in ontwerpregelgeving gegoten.

De bedragen voor elk installatiejaar voor degenen die al een digitale meter hebben, werden eerder al gecommuniceerd via tellercompensatie.be. De hoogte van de retroactieve investeringspremie is ondermeer afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, het prosumententarief en alle andere relevante parameters. De premie zakt naarmate men volgende jaren nog langer van terugdraaiende teller zal hebben genoten.

“Na het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben we als Vlaamse Regering gekozen voor de gulden middenweg waarbij we een evenwicht bewaren tussen een redelijk rendement van 5% voor een gemiddelde installatie op de gedane investering voor de eigenaars van zonnepanelen, maar waarbij we niet opnieuw de fout maken om miljarden te gaan oversubsidiëren op kap van de mensen zonder zonnepanelen”, zegt minister Demir.

Eigenaars van zonnepanelen die reeds een digitale meter hebben kunnen later dit jaar de retroactieve investeringspremie aanvragen via Fluvius en wie zich inschrijft via tellercompensatie.be zal op de hoogte gebracht worden vanaf wanneer de retroactieve investeringspremie aangevraagd kan worden.

Geen prioritaire uitrol meer voor prosumenten

Voor de bijna 470.000 gezinnen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken en nog niet over een digitale teller, drukte Vlaanderen de pauzeknop in. Er worden geen digitale meters geplaatst bij bestaande zonnepaneleneigenaars, totdat de premieregeling definitief in de regelgeving is opgenomen en er voor alle zonnepaneleneigenaars voldoende duidelijkheid is, ook over de verdere uitrol van de digitale meter. “De regelgeving wordt daarom voor advies voorgelegd aan de VREG, de Vlaamse Toezichtscommissie en de Raad van State en komt daarna terug naar de regeringstafel om definitief af te werken”, zegt ministerDemir.

In het voorstel van regelgeving worden, zoals aangekondigd, prosumenten geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de planmatige uitrol van de digitale meter richting juli 2029. De premieregeling stopt sowieso op 31 december 2025. Prosumenten zonder digitale meter hebben tot dan de kans om de premie aan te vragen, indien ze overschakelen naar een digitale meter. Bij digitale meters die na 2025 geplaatst worden, is geen retroactieve investeringspremie meer mogelijk.

Met Fluvius werd intussen afgesproken dat bestaande prosumenten ook na het loslaten van de pauzeknop sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. Over alle gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk hof en de verdere uitrol van de digitale meter volgt evenwel nog een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Flankerend beleid

Vlaanderen heeft bovendien een omvattend pakket flankerend beleid beslist.

  • Zo wil de meerderheid werk maken van een investeringssteun van 50% van de factuur, met een maximum van 400 € voor de automatische sturing van warmtepompen en accumulatoren (elektrische verwarming).
  • De batterijpremie wordt verhoogd vanaf april 2021 van maximaal 1800 euro tot 2550 euro en verlengd tot eind 2024.
  • De warmtepompboilerpremie wordt verlengd tot eind 2024.
  • Wie exclusief nachttarief heeft kan beroep doen op verhoogde isolatiepremies (+50%) en verhoogde warmtepomppremies (+20%). We onderzoeken ook voor deze doelgroep een 0% - energielening om de renovatie te kunnen financieren.
  • Er loopt nog een impactstudies voor bijkomende mogelijkheden.

Burgers met vragen kunnen de meest actuele FAQ over de retroactieve investeringspremie consulteren, de vragen worden de komende dagen nog verder aangevuld.

Published on: 
15-02-2021