Energiekaart: volg de transitie in uw gemeente, provincie, Vlaanderen

  • 30 januari 2019

De energie die we nodig hebben om te leven en te werken gaan we zoveel mogelijk duurzaam en lokaal opwekken. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

  • Hoever staan we met de productie van groene stroom en groene warmte?
  • In welke gemeenten en provincies investeren we het meest of (voorlopig nog) het minst  in zonnepanelen en windturbines?
  • Welke energiecoöperaties zijn actief in mijn buurt?

Al deze energie-informatie vindt u in grafieken, kaarten en tabellen op één centrale plek: www.energiekaart.be.

In de toekomst breidt het Vlaams Energieagentschap de Energiekaart verder uit met cijfers over de energiezuinigheid van het gebouwenpark, een overzicht van de lokale Energiehuizen, premie-info,...
 

Kanttekening: Wij willen snel en transparant gegevens verspreiden, maar vinden het ook nodig om op de gevaren van voorbarige conclusies te wijzen. Omdat energie-investeringen verschillende stappen moeten doorlopen, worden installaties in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. De gegevens van de afgelopen drie maanden zullen onvolledig zijn bij publicatie en verder aangevuld worden. Daarom geeft de energiekaart nu dus “maar” een eerste tussenstand voor 2018, tegen eind april verwachten we definitieve "scores".