Eind 2018 stopt de energielening aan 2%

  • 6 augustus 2018

Vanaf 1 januari 2019 zal de energielening enkel nog beschikbaar zijn voor de sociale doelgroep (aan 0% intrestvoet). Indien je dus nog energiebesparende investeringen plant en daarvoor beroep wil doen op een energielening (aan 2% intrestvoet), neem dan tijdig contact op met je energiehuis en start de procedure zo spoedig mogelijk  (uiterlijk tegen midden november) op. De aanvraag- en verwerkingstijd van een energielening duurt al snel enkele weken. Check dus zeker de website van het energiehuis voor uw gemeente!