Energieverbruik 2017

  • 6 juli 2018

De voorlopige Vlaamse verbruikscijfers voor 2017 zijn bekend. In 2017 ligt het energetisch totaal verbruik 1,1% lager dan in 2016.

  • 2017 was een stuk warmer dan 2016 met een daling van het verbruik in de residentiële sector tot gevolg (-4,6%).
  • Door een lagere benutting van de nucleaire centrales, gecombineerd met meer import en hogere groenestroomproductie daalde ook het verbruik in de transformatiesector (-2,4%).  
  • Het verbruik van de industrie is in 2017 met 1,4% gestegen ten opzichte van 2016.

Volgende infografiek vat de cijfers samen: pdf bestandEnergieverbruik Vlaanderen 2017_Infografiek.pdf (635 kB)