Campagne huur- en isolatiepremie van VEA en Fluvius

  • 18 april 2019

Woon jij als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is? Of ben jij verhuurder van zo een woning? Dan komt jouw woning misschien in aanmerking voor een huur-en-isolatiepremie. Isolatie is immers een goede zaak en een fluitje van een cent voor beide partijen! Ontdek waarom en doe de test op www.huur-en-isolatiepremie.be.

De huur- en isolatiepremie gaat uit van de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius en wil kwetsbare huurders een duwtje in de rug geven. Als huurder hoef je niets te doen en ook voor de verhuurder wordt al het werk uit handen genomen. De projectpromotor begeleidt immers het hele project. Als private verhuurder kom je in aanmerking voor deze premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie of het na-isoleren van spouwmuren. 

Een voorwaarde is dat je een woning verhuurt waarvan de huurprijs minder dan €521,69 bedraagt (of €571,69 bedraagt in centrumsteden en Vlabinvest gebied rond Brussel) of je verhuurt een woning aan een gezin dat behoort tot de kwetsbare doelgroep (onder meer beschermde afnemers, huishoudens met een budgetmeter, prioritaire doelgroepen bij de energieleningen, huurders bij een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW).

Een projectpromotor staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar en de planning van de uit te voeren werken. Kandidaat- projectpromotoren moeten zich voordat ze actief worden, melden bij Fluvius. De projectpromotor kan de werken zelf uitvoeren of kan daarvoor beroep doen op een andere aannemer.

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?


In geval van woningen is er een forfaitaire premie voor de projectpromotor van €200 per uitgevoerd werk en een extra hoge premie voor de specifieke investering:

  • maximaal €20 per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
  • maximaal €12 per m² geplaatste spouwmuurisolatie
  • maximaal €85 per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing

Meer info over de huur-en-isolatiepremie: www.huur-en-isolatiepremie.be.

Published on: 
29-04-2019