Meer ondernemingen moeten investeren in energie-efficiëntie

  • 18 december 2020

145 bijkomende Vlaamse ondernemingen zullen de komende jaren moeten investeren in energie-efficiëntie. Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft de Vlaamse Regering beslist de verplichting om een energieplan op te maken voor vestigingen van ondernemingen uit te breiden. Al vanaf een energieverbruik boven 27,8 GWh, het equivalent van 1.000 gezinnen, zullen verplichte inspanningen nodig zijn om het energieverbruik in Vlaanderen onder controle te houden. Voorheen lag die drempel met 138,9 GWh veel hoger.

 

Via de opmaak van energieplannen worden ondernemingen aangezet om hun energiegebruik kritisch onder de loep te nemen, en te kijken op welke manier zij energie kunnen besparen. In het energieplan moet een onderneming immers alle maatregelen oplijsten die het specifiek energiegebruik in de onderneming kunnen verminderen. Ondernemingen die een dergelijk energieplan opmaken zijn ook verplicht om alle rendabele maatregelen die geïdentificeerd werden uiterlijk binnen de drie jaar uit te voeren.

 

Het opmaken van een energieplan en het vierjaarlijks actualiseren van dit plan is een verplichting die reeds van toepassing was voor ondernemingen met een zeer groot energiegebruik (meer dan 138,9 GWh per jaar).  Deze drempel wordt nu significant verlaagd van 138,9 GWh naar 27,8 GWh. Hierdoor zullen een groot aantal bijkomende industriële ondernemingen verplicht worden om dit energieplan op te maken. Ook grote energieverbruikers uit andere sectoren zullen voortaan onder deze verplichting vallen, zoals bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, haventerminals, afvalverbrandingsinstallaties en grote land- en tuinbouwbedrijven. Het gaat om 145 vestigingen die voortaan verplicht moeten investeren in energie-efficiëntie.

 

“Als sterk geïndustrialiseerde regio heeft de energie-efficiëntie van de industrie een grote impact op de totale energievraag in Vlaanderen. De industrie staat voor ongeveer een derde van het totale energiegebruik, waarvan zo’n 80% gebruikt wordt door energie-intensieve vestigingen. Het is daarom van cruciaal belang om onze bedrijven blijvend aan te sporen om maatregelen rond energie-efficiëntie te nemen. De bereidheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen is er bij hen ook”, aldus minister Demir.

 

Meer info op www.energiesparen.be/bedrijven

 

Published on: 
18-12-2020