Extra steun voor kwetsbare eigenaars van noodkoopwoningen

  • 21 mei 2021

PERSBERICHT van VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de komende twee jaar 40 miljoen euro extra voorzien voor de optimalisatie en verdere uitbouw van het Noodkoopfonds. Zo wil de Vlaamse Regering de drempel verlagen en extra steun voorzien voor een bijkomend aantal eigenaars die weinig tot geen financiële middelen hebben om hun kwalitatief en energetisch slecht scorende woning te renoveren.

De oprichting van het Noodkoopfonds in 2019 is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ – goedkope woningen in slechte staat die mensen met een laag inkomen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren. Dankzij steun van de Vlaamse overheid in de vorm van een renteloze kredietlijn, zetten OCMW’s in samenwerking met de energiehuizen projecten op waarbij zulke ‘noodkopers’ een renteloze lening kunnen krijgen. Zo verhoogt hun wooncomfort, levenskwaliteit en daalt hun energiegebruik en dus ook hun energiefactuur.

De extra middelen moeten er mee voor zorgen dat nog meer burgers beroep kunnen doen op het fonds en de renovaties grondiger kunnen gebeuren. Zo wordt het maximale bedrag van de renteloze noodkooplening per woning verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro, en wordt het maximale bedrag van de renteloze kredietlijn verhoogd van 900.000 euro naar 1.800.000 euro per project, waardoor tot 60 woningen per project kunnen worden gerenoveerd.

Daarnaast nam de Vlaamse Regering nog enkele drempelverlagende maatregelen. De renteloze noodkooplening moet worden terugbetaald na 20 jaar of bij vervreemding van de woning. Wanneer de eigenaar bij vervreemding een meerwaarde realiseerde, moest hij een deel hiervan aan de Vlaamse overheid afstaan. Hiervan wordt nu afgestapt omdat dit voor onzekerheid zorgt en heel wat potentiële deelnemers hierdoor werden afgeschrikt om deel te nemen aan het project. In het geval dat de noodkoopwoning niet wordt vervreemd, kan de terugbetaling van de lening worden gespreid over 20 jaar i.p.v. 15 jaar.

Naast het kapitaal om de leningen te verstrekken, zullen de OCMW’s en energiehuizen die in het project meestappen ook beperkte financiële steun ontvangen van de Vlaamse overheid om een aantal vaste kosten te dekken. Minister Demir hoopt dat ook andere overheden zoals de federale overheid via het sociale verwarmingsfonds en de gemeenten een duit in het zakje zullen doen om het Noodkoopfonds voluit tot ontwikkeling te laten komen.

Met deze beslissing draagt Demir haar steentje bij aan de strijd tegen armoede. “Deze gezinnen krijgen meer financiële ademruimte dankzij de lagere energiefactuur en de uitgestelde terugbetaling. Tegelijk maken we onze huizen energiezuiniger waardoor het energieverbruik daalt. Een belangrijk antwoord op de klimaatuitdaging: de groenste energie is de energie die niet verbruikt moet worden”, besluit Demir.

Meer informatie over het Noodkoopfonds voor noodkoopwoningen op www.energiesparen.be/noodkoopwoningen

   

Published on: 
21-05-2021