Premie thuisbatterij wordt bijgestuurd

  • 12 februari 2021

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurt de Vlaamse Regering de premie voor thuisbatterijen bij met een aangepast basisbedrag per kilowattuur (kWh), een capaciteit tot 9 kWh en een maximum van 2.550 euro. “Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof en zodra iemand beschikt over een digitale meter, doet het distributienet niet langer dienst als een zeer grote voordelige batterij waarop men de overtollige productie van uw zonnepanelen tijdelijk kan opslaan. Voor sommige mensen is een thuisbatterij een oplossing. Tegelijk helpen batterijen investeringskosten aan het elektriciteitsnet beperken. In plaats van de bestaande 250 euro per kWh wordt vanaf 1 april 300 euro per kWh voorzien bij installaties tot 6kWh in 2021”, zegt Demir. De minister roept alle installateurs op open, transparant en correct hun potentiële klanten in te lichten.

Een thuisbatterij kan een interessante oplossing zijn om de elektriciteit die iemand overdag produceert enkele uren later te gebruiken. Het is nuttig dat eigenaars van zonnepanelen (en andere decentrale productie-installaties) hun zelfverbruik verhogen door hun elektriciteit zoveel mogelijk te gebruiken op het moment van productie of door hun productie-overschotten tijdelijk op te slaan. “Daarmee verhogen ze hun rendement, helpen ze mee aan de bevoorradingszekerheid en ontlasten ze het distributienet. Op die manier kunnen de grote noodzakelijke investeringsbedragen voor de versterking van het elektriciteitsnet beperkt worden en kunnen de distributienettarieven - waar we allemaal voor betalen - onder controle blijven.”, aldus minister Demir.

De premie voor een thuisbatterij wordt vanaf 1 april 2021 gewijzigd. Het bedrag zal afhangen van de capaciteit van de batterij en zal jaar na jaar dalen. In 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro, namelijk 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh en bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh. De premie kan ook nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten. Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, daalt de premie elk jaar. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen. 

 

 

 

01/04/2021-31/12/2021

2022

2023

2024

2025

0 tot 4 kWh

300 euro/kWh

225 euro/kWh

150 euro/kWh

75 euro/kWh

0 euro

4 tot 6 kWh

300 euro/kWh

187,5 euro/kWh

125 euro/kWh

62,5 euro/kWh

0 euro

6 tot en met 9 kWh

250 euro/kWh

150 euro/kWh

100 euro/kWh

50 euro/kWh

0 euro

maximum per batterij

2550 euro

1725 euro

1150 euro

575 euro

0 euro

Door de snelle evolutie van de prijs van thuisbatterijen wordt de hoogte van de premie voor thuisbatterijen minstens één keer per jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. De datum van indienen van een volledig premiedossier bepaalt onder welke premievoorwaarden uw aanvraag valt.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent eigenaar van de zonnepanelen (of een andere decentrale productie-installatie voor elektriciteit: een kleinschalige windmolen, micro-warmtekrachtkoppeling,…) met een maximaal vermogen van 10 kW, of u leaset ze.
  • U beschikt over een digitale meter, waarmee de afname en injectie apart gemeten kunnen worden.
  • De volledige premieaanvraag moet binnen zes maanden na de laatste factuurdatum ingediend worden. 
  • Het batterijsysteem is gekeurd volgens de AREI-normen en aangemeld bij de netbeheerder.
  • Een opgelegd injectielimiet van maximaal 60% zorgt ervoor dat de batterij op elk moment slim wordt aangestuurd, om de piekstromen naar het net te verminderen.

Het oorspronkelijk voorziene budget wordt verhoogd naar 22 miljoen euro. De bijgestuurde premie vanaf 1 april 2021, is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

Een thuisbatterij is niet overal rendabel

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog en is ze niet voor iedereen rendabel.

Om zonnepanelen maximaal te laten renderen, kan men best eerst proberen het zelfverbruik te verhogen. Dat kan door het gebruik van grote huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat de zonnepanelen stroom opwekken.

Als iemand over een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig beschikt, kan die dat uiteraard ook het beste afstemmen op uw zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).

Meer informatie over de premievoorwaarden en hoe u de premie kunt aanvragen vindt op www.energiesparen.be/thuisbatterij, de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.  Daar kan u binnenkort ook de premie berekenen en de terugverdientijd van een thuisbatterij simuleren.  Op basis van deze informatie kan u beslissen of een thuisbatterij voor u een goede investering is.

“Ik ben beleidsmaker, geen verkoper. Ik wil mensen, zeker nu waarschuwen voor te aantrekkelijke aanbiedingen. Momenteel varieert de gemiddelde terugverdientijd afhankelijk van de situatie tussen de 10 à 14 jaar. Ik raad toekomstige investeerders zeer kritisch de offertes te bekijken, sommige installateurs durven onrealistische rendementsverwachtingen voor zonnepaneelinstallaties en batterijen naar voor te schuiven. De consument moet zich goed kunnen informeren, ik roep alle installateurs aan open, transparant en correct hun potentiële klanten in te lichten”, besluit Demir.

Published on: 
22-02-2021