S-peil vervangt het K-peil voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2018

  • 13 november 2017

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Om de energievraag terug te dringen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal. De Vlaamse overheid zal voor nieuwe woongebouwen het huidige verplichte maximale K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming daarom vervangen door een peil voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Dit S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. 

Deze gebouwschilindicator wordt voor nieuwe woongebouwen ingevoerd vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:

  • de luchtdichtheid van de woning;

  • de isolatie van de schildelen;

  • de invloed van de bouwknopen;

  • de impact van de zonnewinsten;

  • de grootte en de oriëntatie van de vensters;

  • een laag percentage glasoppervlakte ten opzichte van de vloeroppervlakte;

  • de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen;

  • de aanwezigheid van thermische massa;

  • de vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw).

Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Binnen de bovenstaande parameters is er keuzevrijheid. De bouwheer en de ontwerper kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan energetisch optimaal is. S31 is dan haalbaar, mits zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld zonnewering. Luchtdichtheid speelt ook een belangrijke rol. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te behalen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer.

Nu al de S-peileis van 2021 nastreven, namelijk S28, is mogelijk als de woning voor luchtdichtheid, vormefficiëntie of voor de glas-vloerverhouding beter dan gemiddeld scoort.