Steun voor groene warmte: oproep voor projecten

  • 17 januari 2019

Er is een nieuwe call voor groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan. Deze editie loopt  tot en met 15 februari 2019.

Voortaan komen ook biomassacentrales kleiner dan 1MW en warmtenetten voor verwarming en -koeling in aanmerking. Voortaan kunnen ook meer innovatieve technologieën meedingen naar steun.    

Vroeger kwamen voor de call groene warmte enkel biomassa-installaties vanaf 1 MWth in aanmerking voor ondersteuning. Die categorie wordt uitgebreid naar installaties vanaf 300 kWth. Voorwaarde is wel dat ook deze installaties professioneel worden uitgebaat, dat eigenaars een opleiding volgen en dat de emissies onder controle gehouden worden. Zulke kleinere biomassa-installaties kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de verwarming van een kleine nieuwbouwwijk en een school, of een kleine handelszone.

In de vernieuwde call restwarmte kan steun worden aangevraagd voor een apart warmtenet, of voor een aparte transportlijn. Deze investering komt in aanmerking voor steun wanneer het net voor 50% gevoed wordt door restwarmte of groene warmte, of uit een combinatie van de beide. Voor warmtenetten is een belangrijke voorwaarde de toekomstbestendigheid.   

Om in aanmerking te komen voor steun, houdt deze call voor het eerst ook rekening met de beoogde CO2-besparing bij de ingediende projecten. Hoe meer CO2-besparing, hoe groter de kans op steun.

U leest alles over de nieuwe call op www.energiesparen.be/call-groene-warmte