Terugdraaiende teller stopt vanaf vandaag, 1 maart 2021

  • 1 maart 2021

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de toepassing van de terugdraaiende teller vernietigt bij prosumenten met een digitale meter werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit heeft een onmiddellijke impact op de ruim 100.000 zonnepaneeleigenaars met een digitale meter. Hun meter draait vanaf vandaag niet langer virtueel terug. Wie nog over een Ferrarismeter beschikt, verliest zijn terugdraaiende teller op het moment dat de digitale meter geplaatst is. 

Welke gevolgen heeft dit voor zonnepaneeleigenaars met een digitale meter?

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter worden voortaan voor de verschillende onderdelen van hun elektriciteitsfactuur aangerekend op basis van de elektriciteit die ze werkelijk afnemen van het net.  Zij betalen vanaf nu niet langer het prosumententarief en kunnen de elektriciteit die ze op het net zetten verkopen aan hun leverancier.

Wat gebeurt er met de lopende elektriciteitsfactuur van zonnepaneeleigenaars met een digitale meter?

DVreg heeft met de federatie van elektriciteitsbedrijven (FEBEG) en Fluvius afgesproken dat Fluvius de meterstand van 0u00 op 1 maart 2021 overmaakt aan de elektriciteitsleverancier van de betrokken klanten. De elektriciteitsleverancier kan dan met een tussentijdse berekening de periode met virtueel terugdraaiende teller afsluiten en kan ervoor kiezen om een afrekeningsfactuur te versturen. Eventuele overschotten worden niet overgedragen, meldt de Vreg, ‘omdat zonnepanelen in de winter minder elektriciteit opwekken en het elektriciteitsverbruik dan vaak het hoogst is, verwachten we dat deze overschotten op dit moment eerder beperkt zullen zijn’.

Wat kunnen zonnepaneeleigenaars met een digitale meter doen om te besparen?

Deze basistips staan centraal:

  1. Inzetten op zelfverbruik. De terugleveringsvergoeding ligt lager dan de afnameprijs van een kWh elektriciteit (bij afname betaalt u ook nettarieven en heffingen). Hoe meer u uw verbruik kan laten samenvallen met de periodes waarin uw zonnepanelen elektriciteit produceren, hoe minder elektriciteit u moet afnemen en hoe beter voor uw portemonnee. Door het plannen van het gebruik van toestellen zoals afwasmachine, wasmachine, droogkast op momenten dat er veel zonneproductie is, kan het zelfverbruik op jaarbasis tot 35% toenemen.  
  2. Een terugleveringscontract afsluiten. Zonder terugleveringscontract riskeert u dat uw teveel aan stroom 'gratis' op het net injecteert.  Let er ook goed op dat dit contract niet gekoppeld wordt aan een minder voordelig afnamecontract!

De V-Test® kan helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Retroactieve investeringspremie in voorbereiding

Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering gaf op 12 februari 2021 haar principiële goedkeuring voor een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering onvoldoende kunnen terugverdienen. De premie kan oplopen tot 436 euro per kilowattpiek afhankelijk van het jaar van indienstname van de zonnepanelen en het jaar van plaatsing van de digitale meter. Binnen een aantal maanden is de premie aan te vragen. 

Meer info en voorwaarden vindt u in de rubriek de veelgestelde vragen, op www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie/faq

Published on: 
02-03-2021