Verhoogde investeringsaftrek zorgt voor meer energiebesparende investeringen bij Vlaamse ondernemingen

  • 10 februari 2021

Zowel grote ondernemingen als kmo’s die een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden een deel van hun investering terugkrijgen onder de vorm van een fiscaal voordeel. Dit mechanisme wordt een ‘investeringsaftrek’ genoemd. Voor o.a. energiebesparende investeringen is een verhoging van deze investeringsaftrek[1] van toepassing. Deze maatregel is in het leven geroepen om  energiebesparende investeringen en investeringen in hernieuwbare energie bij ondernemingen te stimuleren. In 2020 was deze maatregel zo succesvol dat heel wat ondernemingen grotere energiebesparende investeringen uitvoerden en meer investeerden in hernieuwbare energie. Het gaat om 1.130 investeringen goed voor een investeringsbedrag van 683 miljoen euro. Dat laten Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap weten.

afbeelding geld verhoogde investeringsaftrek

Wat is een (verhoogde) investeringsaftrek?

Een investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen mag aftrekken van de belastbare winst.  Energiebesparende investeringen en investeringen in hernieuwbare energie uitgevoerd door middelgrote en grote ondernemingen komen in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%, wat overeenkomt met een steunpercentage onder de vorm van belastingvoordeel van ongeveer 4%. Op die manier stimuleert de overheid energiebesparende investeringen en investeringen in hernieuwbare energie bij ondernemingen en kunnen we geleidelijk aan de transitie maken naar een klimaatneutrale samenleving in Vlaanderen.

Goedgekeurd investeringsbedrag

Het aantal dossiers dat werd ingediend, is over de jaren heen stabiel gebleven, maar het goedgekeurde investeringsbedrag en het bedrag dat werd vrijgesteld voor vennootschapsbelastingen heeft een absoluut recordniveau bereikt. Het goedgekeurde investeringsbedrag is met een stijging van 106% meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015. Heel wat ondernemingen voeren grotere energiebesparende investeringen uit en investeren meer in hernieuwbare energie.

Dossiers (verhoogde) investeringsaftrek 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Aantal dossiers 

994 

1.087 

1.167 

1.256 

999 

1.130 

Totaal goedgekeurde investeringsbedrag (in miljoen euro) 

332 

535 

518 

571 

408 

683 

Bedrag vrijgesteld voor vennootschapsbelasting (mln) 

43,16 

69,55 

67,34 

74,23 

53,04 

88,79 

Toegepast percentage Vennootschapsbelasting9 

33,99% 

33,99% 

33,99% 

33,99% 

29,58% 

29,58% 

Uiteindelijke belastingsvoordeel (mln) 

14,67 

23,64 

22,89 

25,23 

15,69 

26,26 

% belastingsvoordeel  

4,4% 

4,4% 

4,4% 

4,4% 

3,8% 

3,8% 

Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

In 2020 werd door ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en hernieuwbare energie voornamelijk aangevraagd voor investeringen in isolatie, PV-panelen, het verhogen van het rendement van industriële processen en het verhogen van het rendement van verwarming, verlichting en klimatisering.

In het verleden bleek al dat de verhoogde investeringsaftrek één van de meest gekende ondersteuningsmaatregelen bij ondernemingen is. Vandaag tonen de cijfers aan dat ondernemingen ook daadwerkelijk meer gebruik maken van deze ondersteuningsmaatregel.  

Meer informatie vindt u op www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek.

 

[1] Een verhoging van 10% op de basisaftrek van 3,5%. Deze 3,5% wordt jaarlijks opnieuw bepaald, o.a. op basis van de stijging van de index van de consumptieprijzen in het afgelopen jaar. Voor investeringen uitgevoerd in 2021 verschijnt het percentage van de basisaftrek in de loop van maart of april in het Staatsblad.

Published on: 
12-02-2021