Vraag uw slooppremie aan!

  • 7 maart 2019

In dertien Vlaamse steden maakt u aanspraak op 6% in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, kunnen vanaf nu een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De nieuwe premie die 7500 euro bedraagt, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 februari 2019.

De premie moet u aanvragen onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Algemene regel:  binnen de maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw.

Alle informatie, evenals de webtool waarmee de premie wordt aangevraagd, vindt u hier.