Nieuws

  • 14 februari 2021

Eerste stap premieregeling zonnepanelen met digitale meter

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag de eerste ontwerpregelgeving goedgekeurd die de inmiddels bekende premieregeling voor zonnepaneleneigenaars mogelijk moet maken. De regeling is een gevolg van de vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof.
  • 9 februari 2021

Nieuw: uitbreiding sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

Vanaf 1 februari 2021 tot eind december 2021 zal een bijkomende groep huishoudens met een laag inkomen recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat besliste de federale regering in het kader van de aanhoudende sanitaire crisis.  
  • 13 januari 2021

Minister Demir helpt de energiescanbedrijven door de coronacrisis

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir besliste de Vlaamse Regering om een corona ondersteuning te geven aan 24 energiescanbedrijven uit de sociale economie. Ze maakt hiervoor een budget van bijna 700.000 euro voor vrij.
  • 12 februari 2021

Premie thuisbatterij wordt bijgestuurd

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurt de Vlaamse Regering de premie voor thuisbatterijen bij met een aangepast basisbedrag per kilowattuur (kWh), een capaciteit tot 9 kWh en een maximum van 2.550 euro.
  • 4 januari 2021

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap uit de startblokken

1 januari betekent jaarlijks voor velen het startpunt voor een nieuwe uitdaging. Ook voor de personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap (VEA) én een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving is 1 januari 2021 een belangrijke mijlpaal.
  • 10 februari 2021

Verhoogde investeringsaftrek zorgt voor meer energiebesparende investeringen bij Vlaamse ondernemingen

Verhoogde investeringsaftrek zorgt voor meer energiebesparende investeringen bij Vlaamse ondernemingen
  • 14 januari 2021

Uitspraak Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende meter voor zonnepanelen

Op 14/01/2021 werd het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd inzake de terugdraaiende elektriciteitsmeter voor zonnepanelen.
  • 18 december 2020

Meer ondernemingen moeten investeren in energie-efficiëntie

145 bijkomende Vlaamse ondernemingen zullen de komende jaren moeten investeren in energie-efficiëntie.