Opstellen van de energiestudie en het energieplan

Zowel energieplannen als energiestudies moeten worden opgesteld door energiedeskundigen, die aanvaard zijn door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het is de exploitant die een aanvraag tot aanvaarding indient bij het VEA. Het VEA wordt bij de beoordeling van de kandidaat-energiedeskundige bijgestaan door het verificatiebureau (VBBV).  De kandidaat energiedeskundige zal beoordeeld worden op volgende 2 punten:

  • hij/zij mag geen deel uitmaken van het bedrijfspersoneel van de inrichting waarvoor de energiestudie/plan wordt opgesteld;
  • hij/zij moet een grondige technische en bedrijfseconomische kennis hebben van de te onderzoeken inrichting. Hiermee wordt bedoeld dat de deskundige voldoende ervaring en expertise moet hebben met de te onderzoeken installaties. Hij/zij moet het verificatiebureau ervan kunnen overtuigen in staat te zijn een degelijk plan of studie op te stellen.

Enkel plannen en studies opgesteld door aanvaarde deskundigen komen in aanmerking. Het is in uw eigen voordeel om een deskundige te laten aanvaarden vooraleer hij/zij begint aan de energiestudie/plan van uw inrichting.

docx bestandaanvraagformulier voor de aanvaarding van energiedeskundigen (51 kB)

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stelt op haar website een lijst met potentiële energiedeskundigen ter beschikking. Deze lijst van potentiële deskundigen is uiteraard niet-limitatief en zal zo goed als mogelijk aangevuld worden. Een vermelding op deze lijst is ook geen garantie dat de betreffende deskundige aanvaard zal worden door de bevoegde overheid in het kader van de geldende regelgeving. Omgekeerd kan de overheid ook deskundigen aanvaarden die niet voorkomen op deze lijst. Bedrijven, consultants... die wensen vermeld te worden op deze lijst kunnen zich bij VITO aanmelden.