De renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien.

  Niet-residentiële gebouwen/ gebouweenheden
Bij overdracht moet binnen de 5 jaar aan deze maatregelen worden voldaan: Klein niet-residentieel Groot niet-residentieel
minimaal maatregelenpakket Vanaf 1 januari 2022
  • Als voor dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet gehaald wordt, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K geplaatst worden.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet dat vervangen worden door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten vervangen worden, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bij aanwezigheid van een aardgasnet in de straat mag een stookolieketel niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.
EPC met minimaal energielabel* Vanaf 1 januari 2022
Energielabel C of beter behalen
Vanaf 1 januari 2023
Minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% 

*Enkel van toepassing als het gebouw in zijn totaliteit wordt verkocht.

De renovatieverplichting in beeld
Regelgeving

Energiebesluit: Art. 9.3.1.

Published on: 
30-07-2021