Basisopleiding tot energiedeskundige type A

De basisopleiding tot energiedeskundige type A volgen is een eerste erkenningsvoorwaarde om te kunnen starten als energiedeskundige type A.

Aansluitend bij de opleiding moet u slagen voor het examen.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Enkel door het VEA erkende opleidingen komen in aanmerking als opleidingen tot energiedeskundige type A. De opleidingsinstellingen moeten hiervoor een een erkenningsaanvraag indienen.

Overzicht erkende opleidingen type A

Voor praktische informatie over de data, inschrijvingen, inschrijvingsgeld, ... dient u contact op te nemen met de opleidingsinstelling zelf.

Syntra Vlaanderen biedt een aantal opleidingen aan afhankelijk van de voorkennis van de cursisten.

 • Energiedeskundige type A kort voor erkende energiedeskundigen type B, bedoeld voor reeds erkende energiedeskundigen type B (vroeger EAP-deskundigen)
 • Energiedeskundige type A verkort, bedoeld voor personen met volgende diploma’s: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, architect, ingenieur-architect en bio-ingenieur.
 • Energiedeskundige type A volledig, bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het domein van energie en die niet over een specifieke voorkennis in die richting beschikt.

De opleiding richt zich tot ingenieurs, architecten, bachelors en masters in de industriële wetenschappen, laatstejaars bachelor in de industriële wetenschappen of agro- en biotechnologie, houders van diploma secundair onderwijs, milieucoördinatoren, preventieadviseurs, … Deze opleiding vereist dat u over voldoende bouwkundige en/of technische kennis en interesse beschikt over energiedragers en hun besparingspotentieel.

De opleiding is toegankelijk voor personen met een diploma secundair onderwijs. De deelnemers moeten over voldoende bouwkundige/technische kennis/interesse beschikken over energiedragers en hun besparingspotentieel.

De opleiding wordt aangeboden als een op zich staande opleiding en als navorming voor:

 • Studenten bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting landmeten met een EPC opleiding ouder dan 6 maand die een centraal examen willen afleggen
 • Studenten bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting makelaardij die zich ook nog willen bekwamen als energiedeskundige type A (parallel of na de opleiding makelaardij).
 • Alumni van de bachelor vastgoed.
 • Masters of Science in de industriële wetenschappen bouwkunde/landmeten

Voor alle andere instromers (bv. uit architectuur, bouwkunde) is de opleiding toegankelijk na een intakegesprek. Daarnaast maakt de opleiding ook integraal deel uit van het opleidingsprogramma bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting landmeten. 

De opleiding kadert in de opleiding postgraduaat energiecoördinator.

Enkel voor eigen studenten van de richting professionele bachelor in het vastgoed.

Deze opleiding kadert in de richting "Bachelor energiemanagement".

De opleiding is toegankelijk voor personen met minimaal 3 jaar beroepservaring in energie, bouwkunde, elektriciteit, verwarming & koeling. Indien men geen relevante beroepservaring heeft, moet men beschikken over een diploma ASO, TSO of BSO 'Elektro-Mechanica'.

Opgelet: Het getuigschrift van de opleiding voor energiedeskundige type B (vroeger EAP) komt niet in aanmerking om een erkenning aan te vragen als energiedeskundige type A.

Wat houdt de opleiding in?

In de opleiding tot energiedeskundige type A moeten volgende onderwerpen worden behandeld:

 • een inleiding tot de bouwfysica en de technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen);
 • het wetgevend kader;
 • het inspectieprotocol;
 • de werking van de certificatiesoftware;
 • de werking van de energieprestaiedatabank.
Inschrijven voor een opleiding

De kostprijs van de opleiding tot energiedeskundige type A en voor het examen, hangt af van de opleidingsinstelling. Via de contactgegevens of website van de opleidingsinstelling kunt u zich inschrijven.