Oproep projecten duurzame warmte tot 11 maart

  • 19 februari 2020

Nieuwe call voor projecten rond duurzame warmte, warmtenetten en biomethaan

Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie, lanceert een nieuwe oproep voor projecten rond groenewarmte- of biomethaanproductie. Ook ondernemingen die warmteoverschotten gaan gebruiken of een warmtenet willen aanleggen om hun warmte of koude te transporteren, komen in aanmerking voor steun. Een aanvraag indienen kan tot en met 11 maart 2020.

 

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir voorziet in meer dan 13 miljoen euro om de projecten te ondersteunen. Het grootste deel van het vastgelegde budget, namelijk 8 miljoen euro, is bestemd voor restwarmte en warmtenetten. Voor groene warmte is 5 miljoen euro beschikbaar en voor biomethaan 250.000 euro.

 

De beste projecten worden eerst gesteund

De projecten worden gerangschikt op basis van het steunpercentage dat de projectontwikkelaars zelf voorstellen. Hoe kleiner het gevraagde steunpercentage en hoe groter de winst voor het klimaat (berekende CO2-besparing), hoe beter een project scoort.

Het project met de hoogste score krijgt als eerste steun. De andere projecten komen in volgorde van hun score aan bod. Of een project effectief steun krijgt, hangt dus af van het resterende budget.

 

Volgende kans in het najaar

Minister Demir maakt twee calls in een jaar mogelijk. Nog voor het einde van 2020 volgt er een nieuwe oproep. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de tijd die ondernemingen vragen om het nodige studiewerk te verrichten.

 

“We staan voor een grote energietransitie die ons zal helpen om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Groene stroom wint steeds meer aan populariteit. Maar als we echt vooruit willen, moeten we ons ook op onze warmte richten", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

 

Vandaag is ongeveer 5% van de warmte die we in Vlaanderen gebruiken afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt nog massaal gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Tegelijk gaat nog veel warmte die bij bedrijfsprocessen vrijkomt, ongebruikt de lucht in.  Via deze oproep voor projecten worden ondernemingen extra gestimuleerd om dit jaar nog te investeren in grote zonneboilers, centrale warmtepompen, geothermie, biomassa, biomethaan … Ook warmteoverschotten gebruiken of warmte uitwisselen kan een zeer rendabele keuze zijn. Wie vandaag nog niet klaar is om een project in te dienen, krijgt later in het jaar een nieuwe kans

 

“Maar niet alle ingediende projecten zullen zomaar in aanmerkingen komen voor subsidies”, benadrukt minister Demir. “Enkel de initiatieven met het meeste rendement zullen beroep kunnen doen op onze steun. We willen waar voor ons geld”, klinkt het.

 

Geïnteresseerd om een aanvraag in te dienen?

De volledige lijst van warmtetechnologieën die in aanmerking komen voor de toekomstige call, vindt u op https://www.energiesparen.be/investeringen-call

Vanaf woensdag 19 februari kunt u een aanvraag indienen via https://www.energiesparen.be/formulier-principeaanvraag-call.

Meer informatie op https://www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Published on: 
19-02-2020