Opstalrecht

Om een zonneproject te realiseren op andermans dak wordt vaak gebruik gemaakt van een onderdeel van het zakelijk recht: het recht van opstal. Als er geen opstalrecht wordt vastgelegd, komt de zonne-installatie toe aan de eigenaar van het gebouw, wat niet de bedoeling is.

Door het opstalrecht wordt de zonne-installatie als het ware losgekoppeld van het gebouw:

  • de 'opstalgever' blijft de eigenaar van het gebouw, terwijl
  • de' opstalnemer' is de eigenaar van de zonnepanelen. 

De maximale termijn van een opstalrecht bedraagt vijftig jaar, ruimschoots voldoende dus voor zonnepanelen.

Typische afspraken vindt u in deze docx bestandvoorbeeldovereenkomst opstalrecht (42 kB) (pas op, dit is geen modelcontract).

Published on: 
08-02-2018