Vlaams Energieagentschap

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Met een voortreffelijke teamgeest, op een efficiënte manier, met een dynamische en flexibele opstelling biedt het VEA een deskundige en klantgerichte dienstverlening aan.

Onze belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

Het organisatieschema vindt u hieronder grafisch weergegeven.

 

structuur van VEA met de verschillende clusters en teams

Het VEA heeft haar hoofdbestuur in Brussel, en beschikt over 2 buitendiensten (Hasselt en Gent).

Relevante documenten: