Overal stroomversnellers

De campagne
overal stroomversnellers campagnebeeld

 

Medio 2018 werden alle steden en gemeenten in Vlaanderen uitgedaagd door het Vlaams Energieagentschap om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Indien deze steden en gemeenten minstens 1% van hun volwassen inwoners konden overtuigen om hun stem uit te brengen op een van de voorgestelde energieprojecten, konden de steden en gemeenten aanspraak maken op een startkapitaal tot €1 per inwoner.

Via deze overzichtstabel pdf bestandOveral stroomversnellers- geslaagde gemeenten.pdf (22 kB) kan u terugvinden  welke 149 gemeenten zich konden verzekeren van de Vlaamse steun voor lokale energieprojecten.

De procedure

Stap 1

Het is in eerste instantie aan de gemeentebesturen om te beslissen voor welke van de ingediende projecten het startkapitaal gebruikt zal worden. Het startkapitaal mag toegewezen worden aan één enkel project, of verdeeld worden over meerdere projecten. Hoewel er op aangedrongen wordt om rekening te houden met de stemmen van de inwoners bij de keuze van de projecten, is de gemeente daartoe niet verplicht.

Een belangrijk document bij de keuze van de projecten is de projectbegroting. Hiervoor wordt rechts een template ter beschikking gesteld die verplicht moet worden gebruikt.  In de template werden verschillende checks ingebouwd. Het heeft geen zin om projecten te weerhouden waarvoor één van de controles in het excelbestand aangeeft dat niet voldaan is aan de voorwaarden. Vul ook alle verplichte velden in, anders worden formules niet correct berekend!

De definitieve keuze van projecten moet worden gestaafd via een officiële beslissing van de gemeenteraad (of een collegebesluit indien daartoe gemachtigd). Een veel gemaakte fout bij het indienen van de subsidieaanvragen is het voorleggen van een collegebesluit over de deelname aan de burgercampagne. Het collegebesluit moet echter betrekking hebben op het aanvragen van de subsidie voor één of meerdere van de projecten.

Stap 2

Via het webformulier, rechts helemaal bovenaan, wordt de procedure naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap toe effectief opgestart.

In het webformulier

  • worden de algemene gegevens van de gemeente ingevuld,
  • worden de geselecteerde projecten verder geconcretiseerd
  • worden de stavingsstukken (officiële beslissing keuze projecten, projectbegroting) opgeladen.

U vindt hier, louter ter informatie, een lege pdf-afdruk van de velden opgenomen in het webformulier: pdf bestandafdruk webformulier Overal stroomversnellers.pdf (38 kB) 

Stap 3

Eenmaal het webformulier met haar bijlages werd ingediend, kan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een ontwerp ministerieel besluit opmaken, één per gemeente (niet per project). Dit ontwerpbesluit gaat vervolgens voor goedkeuring naar Inspectie van Financiën, om na goedkeuring  ondertekend te worden door de minister. Dit proces kan zeker 3 weken in beslag nemen.

Om de doorstroming van dossiers vlot te laten verlopen, worden er slechts periodiek ministeriële besluiten opgemaakt. De periodieke deadlines voor gemeenten en steden om het webformulier met haar bijlages op te laden zijn:

  • 30 november 2018
  • 1 februari 2019
  • 5 april 2019
  • 31 mei 2019
  • 30 augustus 2019
  • 1 november 2019

Is de deadline voorbij, dan schuiven nieuw aangemelde dossiers naar de volgende groep. Er kunnen geen dossiers meer aanvaard worden na 1 november 2019!

Stap 4

Na ondertekening van het ministerieel besluit en na boekhoudkundige vastlegging van de middelen, ontvangt de gemeente een afschrift van dit besluit, samen met het inkoopordernummer dat aan het dossier werd toegekend. Daarna kan de gemeente een schuldvordering indienen. De template voor schuldvorderingen wordt rechts beschikbaar gesteld. Het indienen van de schuldvordering gebeurt opnieuw via een webtoepassing die u in de rode blokken rechts vindt.

Eenmaal de schuldvordering ingediend is bij het Vlaams Energie- Klimaatagentschap, wordt een eerste schijf ten belope van 50% van het toegekende subsidiebedrag overgemaakt aan de gemeente.

Stap 5

Het saldo wordt na het indienen van een tweede schuldvordering bij het Vlaams Energie- Klimaatagentschap overgemaakt aan de gemeente. Dit pas nadat alle projecten werden afgerond.

Samen met de schuldvordering moet een financiële en functionele rapportage ingediend worden. In het ministerieel besluit wordt de inhoud van deze rapportage gespecifieerd. U vindt rechts sjablonen voor beide verslagen.

Rechts in de rode blokken vindt u tot slot de link naar het webformulier om de documenten in te dienen.

Termijn van ondertekening en uitvoering projecten

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat alle vastleggingen in het kader van deze campagne moeten  gebeuren vóór het einde van 2019. Concreet betekent dit dat de ministeriële besluiten getekend moeten zijn vóór 15 december 2019. Om die reden ligt de laatste periodieke deadline voor gemeenten om het webformulier met haar bijlages in te dienen op 1 november 2019.

De uitvoering van de projecten mag later dan deze datum liggen.

Onderstaande gemeenten dienden geen subsidieaanvraag in:

Blankenberge
Brasschaat
Dessel
Gistel
Herne
Horebeke
Hulshout
Lummen
Middelkerke
Nieuwpoort
Oostende
Sint-Laureins
Sint-Pieters-Leeuw
Wuustwezel

(laatst geactualiseerd op 4/11/19)

Contact

Vragen kunnen per mail gesteld worden naar energie@vlaanderen.be