Overal stroomversnellers: indienen eerste schuldvordering

Laad hier de volledig ingevulde en ondertekende schuldvordering in. U vindt het verplicht te gebruiken sjabloon op https://www.energiesparen.be/node/10573.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Het ministerieel besluit vermeldt in artikel 4 het percentage van de totale projectsubsidie dat via een eerste schuldvordering kan worden opgevraagd. In principe is dit 50% van de totale projectsubsidie.

Na deze stap dient u de schuldvordering definitief in en kan u geen wijzigingen meer aanbrengen.