Overal stroomversnellers: indienen schuldvordering saldo

Laad hier de volledig ingevulde en ondertekende schuldvordering voor het saldo van het subsidiebedrag op. U vindt het verplicht te gebruiken sjabloon op https://www.energiesparen.be/node/10573.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Met de tweede schuldvordering kan het saldo van de toegekende projectsubsidie worden opgevraagd, conform de bepalingen in het ministerieel besluit. Indien de eerste schijf 50% bedroeg, dan is het hier vermelde bedrag maximaal gelijk aan 50% van de totale toegekende projectsubsidie.
Laad hier het inhoudelijk verslag over de uitvoering van de projecten op dat als bewijsstuk geldt voor het kunnen opvragen van de tweede schijf van het subsidiebedrag. Uit het inhoudelijk verslag moet duidelijk blijken welke concrete investeringen binnen elk project werden uitgevoerd, evenals de timing van de uitgevoerde werken. Het inhoudelijk verslag, net als het financieel verslag, moet worden opgemaakt door de financieel beheerder van de gemeente. U vindt een sjabloon voor het inhoudelijk verslag op https://www.energiesparen.be/overal-stroomversnellers.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Laad hier het financieel verslag op over de uitvoering van de projecten. Dit financieel verslag bevat minstens een update van de kosten en opbrengsten per project zoals bij de initiële subsidie-aanvraag werd ingediend en moet worden opgemaakt door de financieel beheerder van de gemeente. U vindt een sjabloon voor het financieel verslag op https://www.energiesparen.be/overal-stroomversnellers.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.
Contactgegevens financieel beheerder
Bestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Gelieve de verklaring op eer grondig te lezen en aan te vinken.

Na deze stap dient u de schuldvordering definitief in en kan u geen wijzigingen meer aanbrengen.