Overzicht bandingfactor voor windenergie

De startdatum van een installatie bepaalt de bandingfactor. In de praktijk kan de startdatum nog voor de effectieve datum van indienstname liggen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

Klik de startdatum van uw windturbine aan voor het correcte overzicht van de bandingfactoren: