Overzicht bandingfactor zonnepanelen

Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum en van het vermogen van de installatie. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.  Projecten waarin minstens 200 burgers participeren, komen in aanmerking voor een hogere bandingfactor.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

Voor zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW (maximaal AC-vermogen omvormer) is de startdatum gelijk aan de datum van indienstname van de installatie. Zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Klik de startdatum van uw zonnepanelen aan voor het correcte overzicht van de bandingfactoren: