Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 1 januari 2019 tem 31 augustus 2019

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen. De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit.

De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEKA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019.

Projectcategorieën groene stroom van 1 januari 2019 tem 31 augustus 2019

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom van 1 januari tem 31 augustus 2019 (2.89 MB)

Published on: 
25-09-2019