Permanente vorming voor energiedeskundigen type A

Jaarlijks permanente vorming volgen is sinds 2017 verplicht om uw erkenning als energiedeskundige type A te behouden.

2020

In 2020 moet de energiedeskundige type A 6 uur vorming met vrije inhoud volgen.

De energiedeskundige type A kan zelf 6 uur vorming kiezen binnen het erkende aanbod van vormingen met vrije inhoud.

Erkende vormingsinstellingen geven hun vormingen met vrije inhoud in via de energieprestatiedatabank. Na een validatie van de inhoud en het aantal uren van elke specifieke vorming, neemt het VEA de vorming op in het overzicht van de erkende vormingen.

Er wordt in 2020 geen vorming met verplichte inhoud opgelegd.

2019

In 2019 waren de energiedeskundigen type A verplicht om 6 uur vorming met verplichte inhoud te volgen over het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen en het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

In 2019 werd geen vorming met vrije inhoud opgelegd.

Wie moet permanente vorming volgen?

Alle erkende energiedeskundigen type A moeten jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming telt per persoon en niet per firma of registratie.

Uitzondering:

  • Een kandidaat-energiedeskundige type A, die net de basisopleiding tot energiedeskundige type A afwerkte, moet in het kalenderjaar dat hij slaagt voor het examen geen permanente vorming volgen.
Vorming met verplichte inhoud en vorming met vrije inhoud

De permanente vorming voor energiedeskundigen type A bestaat uit twee soorten:

  • vorming met verplichte inhoud (‘verplichte vorming’):

De inhoud van de vorming met verplichte inhoud ligt vast. Als in de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC ingrijpende of moeilijke wijzigingen op til zijn, zal de minister de energiedeskundige type A verplichten om een aantal uren vorming met verplichte inhoud over deze aanpassingen te volgen.

Dit was onder meer het geval voor de permanente vorming voor energiedeskundigen type A in 2017, 2018 en 2019.

  • vorming met vrije inhoud (‘vrije vorming’):

De vrije vorming heeft tot doel om de energiedeskundige type A te stimuleren hun vakkennis over de werkwijze voor de opmaak van het EPC uit te breiden, nieuwe kennis en inzichten te verwerven, te leren uit praktijkvoorbeelden, … .

In 2017, 2018 en 2019 was er geen vorming met vrije inhoud verplicht. Sommige vormingsinstellingen boden wel permanente vorming met vrije inhoud aan.

In 2020 is 6 uur vorming met vrije inhoud verplicht. 

Overdracht van uren met vrije vorming

Volgde u in 2019 reeds vorming met vrije inhoud? Dan worden deze uren in de energieprestatiedatabank automatisch overgedragen naar 2020.

Let op: Er is enkel overdracht mogelijk van de vormingsuren met vrije inhoud (niet van verplichte inhoud) en enkel naar het eerstvolgende kalenderjaar (niet langer).

Meer informatie over

  • het aantal te volgen uren
  • de procedure