Permanente vorming voor energiedeskundigen type A

Jaarlijks permanente vorming volgen is sinds 2017 verplicht om uw erkenning als energiedeskundige type A te behouden.

2019

Vanaf 1 januari 2020 treedt het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen in werking en kan een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw worden opgemaakt. In 2019 moeten de energiedeskundigen type A dan ook 6 uur permanente vorming met verplichte inhoud volgen over deze aanpassingen aan het inspectieprotocol en de software van deze EPC's.

Enkel erkende vormingen tellen mee als permanente vorming.

Erkende vormingsinstellingen geven hun vormingen in via de energieprestatiedatabank. Na een validatie van de inhoud en het aantal uren van elke specifieke vorming, neemt het VEA de vorming op in het overzicht van de erkende vormingen.

In 2019 wordt geen vorming met vrije inhoud opgelegd.

Wie moet permanente vorming volgen?

Alle erkende energiedeskundigen type A moeten jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming telt per persoon en niet per firma of registratie.

Uitzondering:

  • Een kandidaat-energiedeskundige type A, die net de basisopleiding tot energiedeskundige type A afwerkte, moet in het kalenderjaar dat hij slaagt voor het examen geen permanente vorming volgen.
Vorming met verplichte inhoud en vorming met vrije inhoud

De permanente vorming voor energiedeskundigen type A bestaat uit twee soorten:

  • vorming met verplichte inhoud (‘verplichte vorming’):

De inhoud van de vorming met verplichte inhoud ligt vast. Als in de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC ingrijpende of moeilijke wijzigingen op til zijn, zal de minister de energiedeskundige type A verplichten om een aantal uren vorming met verplichte inhoud over deze aanpassingen te volgen.

Dit was/is onder meer het geval voor de permanente vorming voor energiedeskundigen type A in 2017, 2018 en 2019.

  • vorming met vrije inhoud (‘vrije vorming’):

De vrije vorming heeft tot doel om de energiedeskundige type A te stimuleren hun vakkennis over de werkwijze voor de opmaak van het EPC uit te breiden, nieuwe kennis en inzichten te verwerven, te leren uit praktijkvoorbeelden, … .

In 2017, 2018 en 2019 was er geen vorming met vrije inhoud verplicht. Sommige vormingsinstellingen bieden wel permanente vorming met vrije inhoud aan.