Premie Sturing elektrische warmte niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in een apparaat die de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen kan sturen, kan hiervoor een premie krijgen.

 

Voor welke gebouwen?
  • Gebouwen andere dan woningen en appartementen;
  • Zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen.

Ook voor woongebouwen zijn er premies. Meer informatie vindt u hier.  
 

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

  • Het sturingsapparaat of geheel van de sturingsapparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen: 

o    gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen; 
o    gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden;

  • het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten.
  • het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing:  

o    communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten; 
o    communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter; 
o    meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten; 
o    internetconnectiviteit; 
o    draadloze langeafstand communicatie;

  • het sturingsapparaat of geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer.
  • als accumulatieverwarming wordt beschouwd: een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal.
  • de aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie.
  • 1 keer per EAN-code.
  • uitvoering en facturatie van de werken in 2021 of 2022.
Bedrag?

50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro.

Enkel facturen, opgemaakt vanaf 1 januari 2021, die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.
 

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in het sturingsapparaat of geheel van sturingsapparaten kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?

•    nadat de werken zijn uitgevoerd;
•    het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
•    enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
•    de premie kan per EAN-code slechts 1 keer worden aangevraagd;
•    online via fluvius.be of op papier.
 

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen. 

Published on: 
17-12-2021