Premie voor beglazing niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in beglazing kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde gebouwen komen in aanmerking, sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatste beglazing met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,0 W/m2K;
 • geplaatst in een ruimte die verwarmd kan worden of in een aangrenzende ruimte ( beschermd volume) ;
 • beglazing van veranda's komt niet in aanmerking;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021;
Bedrag?
 • 16 €/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de beglazing kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Published on: 
10-08-2021