Premie voor condensatieketel 2021

Een beschermde afnemer die investeert in een condensatieketel kan hiervoor een premie krijgen.

In sommige gevallen komen alle prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening in aanmerking. Bekijk de premietabel hieronder.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe individuele condensatieketel met CE-markering en minstens een Europees productlabel B (of beter);
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021.
Bedrag?
  Begunstigde Nieuwe condensatieketel op aardgas in aardgasgebied Nieuwe condensatieketel  op butaan- of propaan in niet-aardgasgebied
Niet geplaatst ter vervanging van een stookolieketel Beschermde afnemer € 1800, max. 40% van het factuurbedrag incl. btw € 1800, max. 40% van het factuurbedrag incl. btw
Geplaatst ter vervanging van een stookolieketel Prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening € 2500, max. 50% van het factuurbedrag incl. btw € 2500, max. 50% van het factuurbedrag incl. btw

Als er geen stookolieketel wordt vervangen, komen enkel beschermde afnemers in aanmerking voor de premie van 1800 euro. Wordt er wel een oude stookolieketel vervangen door een aardgas-, butaan- of propaanketel, dan komen naast de beschermde afnemers alle prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening in aanmerking en bedraagt de premie 2500 euro.

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de condensatieketel kan de premie aanvragen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Published on: 
10-11-2021