Premie voor dak- of zoldervloerisolatie 2022

Wie investeert in dak- of zoldervloerisolatie kan hiervoor een premie krijgen.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies, waaronder de premie voor dak- of zoldervloerisolatie, worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Let op: beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde woningen of appartementen komen in aanmerking, sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder.
Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatst isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minstens 4,5 m2K/W;
 • in een ruimte die verwarmd kan worden of hieraan grenst (beschermd volume);
 • isolatie van een hellend dak of van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt);
 • bij isolatie van een hellend dak moet er ook een dampscherm geplaatst worden aan de binnenkant van de woning;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2022;
 • tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius, vanaf 1 oktober 2022, aanvragen in het loket van Mijn VerbouwPremie;
 • doelgroep beschermde afnemers verdwijnt voor eindfacturen vanaf 1 juli 2022. 
Bedrag?
eindfacturen 2022! algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht  € 8/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 14,5/m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 10/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 14,5/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking. Opgelet: tijdelijke verhoging voor eindfacturen in 2022, vanaf 2023 daalt deze basispremie terug naar 4 €/m² ipv 8 €/m².

Als het plaatsen van de isolatie gepaard gaat met het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of een asbesthoudend onderdak, dan wordt een hogere premie toegekend, namelijk

Isoleren met gelijktijdige asbestverwijdering (eindfacturen 2022) algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 16 /m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 22,5 /m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook  een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 18 /m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 22,5 /m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw

Bijkomende voorwaarden:

 • de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
 • de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
 • de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’;
 • voor werken uitgevoerd vanaf 2022: de aanvraag vermeldt de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;
 • de haalbaarheid van een zonnedak moet worden nagegaan aan de hand van de zonnekaart ofwel moet aangetoond worden dat al een zonneboiler of PV-installatie aanwezig is. 
Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de dak- of zoldervloerisolatie kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor dak-of zoldervloerisolatie verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de isolatie in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier (nog tot en met 30/06/2022, vanaf 1/10/2022 via het loket van Mijn VerbouwPremie)

OPGELET: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen.

Wilt u het dak isoleren van een woning die u verhuurt?

Check dan zeker de huur- en isolatiepremie

Begeleiding en hogere premies, maar ook andere procedure.

Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook
Published on: 
15-06-2022