Premie voor dak- of zoldervloerisolatie niet-woongebouwen 2021

Wie investeert in dak- of zoldervloerisolatie kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde gebouwen komen in aanmerking, sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatst isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minstens 4,5 m2K/W;
 • in een ruimte die verwarmd kan worden of hieraan grenst (beschermd volume);
 • bij isolatie van een hellend dak moet er ook een dampscherm geplaatst worden aan de binnenkant van het gebouw;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021;
Bedrag?
 • 4 €/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Bijkomende voorwaarden:

 • de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
 • de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
 • de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’;
 • voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober 2021: de aanvraag vermeldt de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;
 • de haalbaarheid van een zonnedak moet worden nagegaan aan de hand van de zonnekaart ofwel moet aangetoond worden dat al een zonneboiler of PV-installatie aanwezig is. 
Dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering

Als het plaatsen van de isolatie gepaard gaat met het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of een asbesthoudend onderdak, dan wordt een hogere premie toegekend, namelijk 12 euro/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw.

Bijkomende voorwaarden:
•    de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
•    de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
•    de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het asbestcharter voor dakaannemers;
•    de datum van de asbestverwijdering wordt gemeld bij de FOD WASO, conform de bepalingen in de codex welzijn op het werk;
•    de haalbaarheid van een zonnedak moet worden nagegaan aan de hand van de zonnekaart ofwel moet aangetoond worden dat al een zonneboiler of PV-installatie aanwezig is.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de dak- of zoldervloerisolatie kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Published on: 
10-08-2021